Organisatie

‘Wij geloven in God de Vader Die ons geschapen heeft en
ons leven leidt. Wij geloven in Christus, de Zoon van God, Die ons reinigt van
al onze zonden. Wij geloven in de Heilige Geest, Die ons vult met de liefde van
God en ons helpt om te leven als kind van God’

Vanuit dit geloof is de Vrouwendag Alblasserwaard ruim 10 jaar geleden ontstaan. Al 10 jaar lang worden de Vrouwendagen georganiseerd vanuit het verlangen om te delen wat we zelf hebben mogen ontvangen. Om te delen van de liefde van de Vader, de vergeving die de Zoon ons geeft en het leven vanuit de kracht van de Heilige Geest…

Liefs,

Rita, Erica, Ineke, Annette, Ronella en Angela

Een passie voor Jezus!

Met een groot verlangen om Jezus liefde te verspreiden aan alle vrouwen in de Alblasserwaard

Samen (aan)bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer

Rita

Ik ben Erica van de Lustgraaf,

Levend uit genade en vrede van God.

Een warm hart voor vrouwen uit de Alblasserwaard.

Vanuit het fundament Jezus Christus, samen optrekken en van elkaar leren.

Door genade in dankbaarheid leven tot eer en glorie van Zijn naam.

Vanuit een liefdevol ♡ van God en Jezus, een liefdevol  voor de vrouwen in de Alblasserwaard. 

Verbindend, een gevoelsmens en afhankelijk van de Heer die leeft en liefheeft.

Ineke 

Ik ben Annette Boer,

Dankbare echtgenote en blije moeder van 3 kinderen.

Ik ben een doener maar ook een denker en draag graag bij aan de organisatie van de Vrouwendagen Alblasserwaard.

Ik voel me gezegend en ben ook graag tot zegen voor de mensen om me heen.

‘Ik ben Ronella Aantjes.

Een aantal jaar geleden heb ik tijdens één van de Vrouwendagen God mogen leren kennen als een God die geneest, bevrijdt én spreekt. Een God wiens grootste verlangen is dat ik Hem persoonlijk leer kennen. Deze ontdekking heeft mijn leven verandert. Én een verlangen in mij aangewakkerd. Een verlangen om door te geven wat ik zelf heb mogen ontvangen. 

Daarom zet ik mij in voor de Vrouwendag Alblasserwaard…

Ik ben Angela Oosterwijk,

Ik ben een geliefd kind van de Vader en daar vanuit probeer ik te leven.

Mijn verlangen is dat de Alblasserwaardse vrouwen weten dat ze geliefd zijn door de Vader om wie ze zijn, en niet om wat ze doen.

Dat wil ik graag doorgeven via de vrouwendagen.