Organisatie

‘Wij geloven in God de Vader Die ons geschapen heeft en
ons leven leidt. Wij geloven in Christus, de Zoon van God, Die ons reinigt van
al onze zonden. Wij geloven in de Heilige Geest, Die ons vult met de liefde van
God en ons helpt om te leven als kind van God’

Vanuit dit geloof is de Vrouwendag Alblasserwaard ruim 10 jaar geleden ontstaan. Al 10 jaar lang worden de Vrouwendagen georganiseerd vanuit het verlangen om te delen wat we zelf hebben mogen ontvangen. Om te delen van de liefde van de Vader, de vergeving die de Zoon ons geeft en het leven vanuit de kracht van de Heilige Geest…

Houdt de website in de gaten, want we gaan ons hier binnenkort persoonlijk voorstellen.

Liefs,

Rita, Erica, Ineke, Annette, Ronella en Angela