Het is bijna zover!

Blog

Het is bijna zover!

Wij nodigen jullie van harte uit om de negende Vrouwendag Alblasserwaard & Vijfheerenlanden bij
te wonen. Je hebt je opgegeven voor deze bijzondere dag. Onderstaand geven wij je nog enkele
belangrijke gegevens door over deze “vrouwendag”.

Locatie:

Je wordt verwacht in Gemeenschapscentrum De Til aan de Breestraat 1 in 3381 BS Giessenburg.
Een plattegrond vind je onderaan dit bericht, nabij en in Giessenburg wordt het met bordjes
aangegeven.

Parkeren:

Wil je bij het parkeren rekening houden met de buurtbewoners? Bezorg de inwoners van
Giessenburg geen irritatie door auto’s te parkeren op plaatsen waar het niet is toegestaan. Heel
hartelijk dank.

Tijd:

Vanaf 9.00 uur word je verwelkomd met koffie/thee. Er ligt voor iedere deelnemer een badge klaar
met haar naam erop. Zorg ervoor dat je tijdig aanwezig bent, we willen graag om 09.30 uur
beginnen. De dag duurt tot ongeveer 16.15 uur.

Thema en Sprekers:

Ron van der Spoel en Toos Heemskerk zullen spreken over het thema: ‘Gered door te
vluchten!?’ Wij willen je van harte uitdagen om je open te stellen voor wat Gods Geest tot je te
zeggen heeft en in je wil doen.

Dagindeling:

Na de opening en het zingen van een aantal liederen zal Toos een lezing geven, daarna volgt een
pauze en zal Ron een lezing geven. Daarna staat er een lunchpakketje klaar in de hal. De
middagbijeenkomst begint met samenzang, een optreden van Elise Mannah en een
verwerkingsmoment.
Aan het einde van de dag is er nog gelegenheid om koffie of thee te drinken voordat je huiswaarts
keert.

Collecte:

Er wordt een collecte gehouden voor een goed doel.

Voorbede gevraagd:

Willen jullie de komende week bidden voor de dagen, de sprekers, de gasten en voor ons als team.
Zonder jullie gebed kunnen we niet.

Deelnemersbijdrage:

In de deelnemersbijdrage van € 25 zijn alle bijkomende kosten begrepen, zoals koffie, thee, lunch
e.d.
Voor de vrouwen die nog niet betaald hebben: wil je dit alsjeblieft zo snel mogelijk doen? Bedankt.
Dit maakt het voor ons wat makkelijker bij de ontvangst.

Overige informatie:

Het is handig om Bijbel, pen en papier en een flesje water mee te nemen.
De toespraken komen later op de site. Er zijn kraampjes aanwezig waar boeken en andere leuke
‘vrouwendingen’ te koop zijn.

Vragen?

Voor eventuele vragen kan je (telefonisch ook op vrijdag- of zaterdagmorgen tot 9.15 uur) terecht
bij:
E-mail: contact@vrouwendag-alblasserwaard.nl
Telefoon: 06-30772434 of 06-30483048
Wij zien uit naar een gezegende “vrouwendag”.

Download laatste informatie als pdf: klik hier