Locatie
De Til, Giessenburg
Breestraat 1
Datum & TIjd
Vrijdag 1 februari of zaterdag 2 februari 2019
Sprekers
Sprekers worden rond oktober bekend gemaakt
Plaatsen
1200+ mensen

Organisatie

Meer informatie over de organisatie
Doelstellingen

Doelstellingen

Wij willen vrouwen bewegen tot geloof in Jezus Christus, de Zoon van de levende God en hen toerusten tot vrouwen naar Gods hart. Met de vrouwendag willen wij een oase bieden, zodat wij toegerust en opgebouwd terug mogen en kunnen gaan naar het leven van alledag. Wij geloven dat christen zijn iets is dat je samen met anderen doet.
Visie

Visie

Wij zijn in deze wereld met elkaar als christenen verbonden. Vanuit de bijbel wordt ons geleerd dat we als christenen één zijn. Wij verlangen ernaar dat tijdens de vrouwendag te ervaren. Zoveel vrouwen uit verschillende plaatsen en kerken en dan met elkaar Christus aanbidden en verdieping zoeken in Gods woord!
Ontstaan

Ontstaan

Wij zijn een werkgroep van zes vrouwen uit verschillende dorpen en kerken. Wij geloven in God de Vader Die ons geschapen heeft en ons leven leidt. Wij geloven in Christus, de Zoon van God, Die ons reinigt van al onze zonden. Wij geloven in de Heilige Geest, Die ons vult met de liefde van God en ons helpt om te leven als kind van God.

Onze Sprekers

...

Aanmelden

Online aanmelden? Zo gebeurd!

Vanaf 20 december 2018 zal de mogelijkheid er zijn om u aan te melden voor de komende vrouwendag.

Impressie

Proef de sfeer van eerdere Vrouwendagen
Uw geheugen opfrissen? Luister de lezingen van afgelopen jaren terug.

Gastenboek

Wat onze bezoekers zeggen
Ik ben al sinds de eerste vrouwendagen actief bezoeker. Ik vind het fijn om samen met anderen samen te zijn, en om meer van God te leren. Ik word op de vrouwendagen toegerust, om geloof toe te kunnen passen in mijn dagelijks leven.
Marieke
Marieke
33 jaar
Super gezellige dagen, heel fijn om zo met elkaar te zijn. Deze dag wordt over kerkmuren heengekeken, wat ik heel bijzonder vind. Zelf vind ik de lezingen altijd de hoogtepunten van de dag, praktisch, maar ook heel leerzaam.
Emmely
Emmely
63 jaar

Blog

Al het laatste nieuws