Vrouwendag Alblasserwaard

Opbouw

Troost

Bemoediging

De Vrouwendag Alblasserwaard! Georganiseerd door vrouwen uit
de Alblasserwaard. Vóór vrouwen die op zoek zijn naar verdieping en opbouw van
hun geloof. Een dag van opbouw, troost en bemoediging! Maar ook een dag van
ontvangen én genieten. Genieten van God’s goedheid! Samen met honderden anderen
vrouwen zingen, luisteren, lachen, huilen. Dit alles tot eer van God en tot
zegen van ons als vrouwen. Kom je ook naar de Vrouwendag Alblasserwaard?

Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof’ – Judas 1:20 HSV

Doelstellingen

Wij willen vrouwen bewegen tot geloof in Jezus Christus, de Zoon van de levende God en hen toerusten tot vrouwen naar Gods hart. Met de vrouwendag willen wij een oase bieden, zodat wij toegerust en opgebouwd terug mogen en kunnen gaan naar het leven van alledag. Wij geloven dat christen zijn iets is dat je samen met anderen doet.

Visie

Wij zijn in deze wereld met elkaar als christenen verbonden. Vanuit de bijbel wordt ons geleerd dat we als christenen één zijn. Wij verlangen ernaar dat tijdens de vrouwendag te ervaren. Zoveel vrouwen uit verschillende plaatsen en kerken en dan met elkaar Christus aanbidden en verdieping zoeken in Gods woord!

Ontstaan

Wij zijn een werkgroep van zeven vrouwen uit verschillende dorpen en kerken. Wij geloven in God de Vader Die ons geschapen heeft en ons leven leidt. Wij geloven in Christus, de Zoon van God, Die ons reinigt van al onze zonden. Wij geloven in de Heilige Geest, Die ons vult met de liefde van God en ons helpt om te leven als kind van God.

Een moment..

Voorzichtig legt zij haar hand op de schouder van haar zwangere dochter. Dochter kijkt haar moeder aan en glimlacht haar toe. Een glimlach die moeder op haar beurt met een liefdevolle blik beantwoordt. En samen zingen zij…

‘Gods liefde draagt jou.

Zijn hand beschermt jou

waar je ook bent of zal gaan.

Ontvang Gods zegen

over je leven:

Vrede voor jou in zijn naam!’

Een moment tijdens de Vrouwenavond op 6 oktober 2022. Een moment van verbondenheid tussen een moeder en haar dochter. Een moeder die de zegen van God doorgeeft aan haar dochter en ongeboren kleinkind. Een moment met eeuwigheidswaarde…

‘Laat Zijn goedheid op jou stralen

Meer dan duizend generaties

Jouw familie en jouw kind’ren

En hun kind’ren, en hun kind’ren’

  • Uit: het lied ‘The Blessing’

 Dankbaar voor wat God heeft gedaan tijdens en door al die Vrouwendagen heen, kijken wij er naar uit om in 2024 weer een Vrouwendag Alblasserwaard te organiseren.

Wij geloven en bidden dat het prachtige dagen worden! Dagen waarin we met elkaar God gaan zoeken en vinden. Want Hij belooft in Zijn Woord ‘wie zoekt, zal vinden’! Zet daarom vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 2024 alvast in de agenda. Bent u/ben jij erbij?

Lieve groet van ons allemaal,

Rita, Ineke, Erica, Annette, Angela en Ronella