Locatie
De Til, Giessenburg
Breestraat 1
Datum & TIjd
Vrouwendagen 2021 zijn geannuleerd
Sprekers
Plaatsen
600 gasten per dag
kosten: € 25,00 (incl. lunch)

Lieve zusters,

We hopen dat het goed met jullie mag gaan. Na de Vrouwendagen in februari dit jaar kwamen we al snel in de eerste corona golf terecht. En nu in oktober zitten we midden in de tweede golf.

Wat een onrustige en onzekere tijden; wie had kunnen vermoeden dat het allemaal zo zou gaan. Als werkgroep zijn we een paar keer bij elkaar gekomen en hebben gesproken over de Vrouwendagen van 2021. Met pijn in ons hart hebben we besloten om deze dagen niet door te laten gaan. Er is te veel onzekerheid en onduidelijkheid over hoe we deze dagen in kunnen vullen en met hoeveel personen we aanwezig kunnen zijn.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte als er nieuwe plannen en ontwikkelingen zijn.

Onze gedachten gingen nog terug naar het thema van de afgelopen Vrouwendagen; ‘eerst geloven, dan zien!?’ Dat geloof geeft zekerheid, in deze onzekere tijden, op een hoopvolle toekomst.

Lieve zusters, houd moed en heb elkaar lief, zoals God ons eerst liefgehad heeft!

In Christus verbonden,

Aafke, Erica, Ineke, Petra, Rita en Ronella

Organisatie

Meer informatie over de organisatie
Doelstellingen

Doelstellingen

Wij willen vrouwen bewegen tot geloof in Jezus Christus, de Zoon van de levende God en hen toerusten tot vrouwen naar Gods hart. Met de vrouwendag willen wij een oase bieden, zodat wij toegerust en opgebouwd terug mogen en kunnen gaan naar het leven van alledag. Wij geloven dat christen zijn iets is dat je samen met anderen doet.
Visie

Visie

Wij zijn in deze wereld met elkaar als christenen verbonden. Vanuit de bijbel wordt ons geleerd dat we als christenen één zijn. Wij verlangen ernaar dat tijdens de vrouwendag te ervaren. Zoveel vrouwen uit verschillende plaatsen en kerken en dan met elkaar Christus aanbidden en verdieping zoeken in Gods woord!
Ontstaan

Ontstaan

Wij zijn een werkgroep van zeven vrouwen uit verschillende dorpen en kerken. Wij geloven in God de Vader Die ons geschapen heeft en ons leven leidt. Wij geloven in Christus, de Zoon van God, Die ons reinigt van al onze zonden. Wij geloven in de Heilige Geest, Die ons vult met de liefde van God en ons helpt om te leven als kind van God.

Impressie

Proef de sfeer van eerdere Vrouwendagen
Uw geheugen opfrissen? Luister de lezingen van afgelopen jaren terug.

Gastenboek

Wat onze bezoekers zeggen
``Ik was er voor de eerste keer en heb ontzettend genoten van deze goed verzorgde en leerzame dag. Er waren fantastische sprekers met leuke humor tussendoor. Het zingen met elkaar, de diverse liederen, met zoveel verschillende vrouwen in eenheid voor God zingen. Het was echt gaaf! Ik ging opgebouwd en bemoedigd naar huis, met fijne aantekeningen om nog eens rustig te kunnen overdenken.``
``Voor de eerste keer mocht ik aanwezig zijn op deze bijzonder mooie vrouwendag. Er was geloof, liefde, humor en een bijzondere sfeer waarbij je jezelf kon zijn. Wat was het ook gaaf om met zoveel mooie vrouwen God groot te maken. Voor mij zeker niet de laatste keer!``

Blog

Al het laatste nieuws