Login

Nieuws


Laatste informatie Vrouwendagen

31 januari 2017 -

Plaats:
Gemeenschapscentrum De Til aan de Breestraat 1 in 3381BS Giessenburg.
Nabij en in Giessenburg wordt het met bordjes aangegeven.


Parkeren:
Wil je bij het parkeren rekening houden met de buurtbewoners? Bezorg de inwoners van Giessenburg geen irritatie door auto’s te parkeren op plaatsen waar het niet is toegestaan. Heel hartelijk dank.


Tijd:
Vanaf 09.00 uur wordt je verwelkomd met koffie/thee. Er ligt voor iedere deelnemer een badge klaar met haar naam erop. Zorg ervoor dat je tijdig aanwezig bent. We willen graag om 09.30 uur beginnen. De dag duurt tot ongeveer 16.15 uur.


Thema en medewerkers:
3 en 4 februari 2017 zullen Michelle van Dusseldorp en Tiemen Westerduin spreken over het thema: Ik ben met je. Wij willen je van harte uitdagen om je open te stellen voor wat Gods Geest tot je te zeggen heeft en in je wil doen.


Dagindeling:
Na de opening en het zingen van een aantal liederen zal Tiemen een lezing geven, daarna volgt een pauze en zal Michelle een lezing geven. Om 12.40 uur staat er een lunchpakketje klaar in de hal. De middagbijeen¬komst begint om 13.30 uur met samenzang, een verrassend optreden en een verwerkingsmoment.
Aan het einde van de dag is er nog gelegenheid om koffie of thee te drinken voordat je huiswaarts keert.


Collecte:
Op beide dagen wordt een collecte gehouden voor een goed doel.


Bidden:
Willen jullie de komende week bidden voor de dagen, de sprekers, de gasten en voor ons als team. Zonder jullie gebed kunnen we niet.


Overige informatie:
In de deelnemersbijdrage van € 22,50 zijn alle bijkomende kosten begrepen, zoals koffie, thee, lunch e.d.
Het is handig om Bijbel, pen en papier en een flesje water mee te nemen.
Er zijn een aantal kraampjes aanwezig waar boeken en andere leuke ‘vrouwendingen’ te koop zijn.


Wij zien uit naar een gezegende "vrouwendag"


Naar het nieuwsoverzicht

Foto's

Naar het Picasa-album

Downloads


Vrouwendag 2017

Nieuws

Laatste informatie Vrouwendagen

Plaats:
Gemeenschapscentrum De Til aan de Breestraat 1 in 3381BS Giessenburg.
Nabij en in Giessenbu...

Lees meer...

Naar het nieuws